• Tartalom

18/2006. (VI. 19.) OGY határozat

18/2006. (VI. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról1

2006.06.19.

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba
dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi helyett
Korózs Lajost
a bizottság elnökévé,

az Egészségügyi bizottságba
dr. Schvarcz Tibort,

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba
Gúr Nándort,

a Gazdasági és informatikai bizottságba
Márfai Pétert és
Podolák Györgyöt,

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba
dr. Vidorné dr. Szabó Györgyit,

a Külügyi és határon túli magyarok bizottságba
Szabó Vilmost,

a Mezőgazdasági bizottságba
Gőgös Zoltán helyett
Herbály Imrét,

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba
Balogh Józsefet és
Szabó Györgyöt,

a Sport- és turisztikai bizottságba
dr. Tompa Sándor helyett
Pál Bélát

a bizottság alelnökévé,

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba
dr. Veresné dr. Szabó Éva helyett
Tóth Andrást (MSZP),

az Egészségügyi bizottságba
Tóth Tiborné dr. helyett
dr. Vojnik Máriát,

az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba
dr. Nyul István helyett
dr. Veresné dr. Szabó Évát,

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba
Vécsi István helyett
dr. Vojnik Máriát,

a Gazdasági és informatikai bizottságba
dr. Szekeres Imre helyett
dr. Szanyi Tibort,
Farkas Imre helyett
dr. Suchman Tamást,
Végh Tibor helyett
dr. Baráth Etelét,

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba
dr. Ujhelyi István helyett
Szabados Ákost,
dr. Legény Zsolt helyett
Korózs Lajost,
Borenszki Ervin helyett
Hajdú Lászlót,
Winkfein Csaba helyett
dr. Nyul Istvánt,

a Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságba
Sándor István helyett
Molnár Albertet,
Szabados Ákos helyett
Farkas Imrét,
dr. Bakonyi Tibor helyett
Végh Tibort,

a Környezetvédelmi bizottságba
Bedő Tamás helyett
Hunvald Györgyöt,
Demendi László helyett
dr. Tompa Sándort,

a Kulturális és sajtóbizottságba
Gy. Németh Erzsébet helyett
Tatai-Tóth Andrást,

a Külügyi és határon túli magyarok bizottságba
dr. Vadai Ágnes helyett
Szabó Vilmost,
Nagy Jenő helyett
Mesterházy Attilát,

a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságba
dr. Molnár Zsolt helyett
Sándor Istvánt,
Tatai-Tóth András helyett
dr. Wiener Györgyöt,

a Mezőgazdasági bizottságba
Hunvald György helyett
Vécsi Istvánt,
Gőgös Zoltán helyett
Borenszki Ervint,

a Nemzetbiztonsági bizottságba
dr. Géczi József Alajos helyett
Juhász Ferencet,
dr. Wiener György helyett
dr. Vadai Ágnest,

az Oktatási és tudományos bizottságba
dr. Jánosi György helyett
Rába Lászlót,

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba
Hajdú László helyett
Gy. Németh Erzsébetet,

a Sport- és turisztikai bizottságba
Rába László helyett
Pál Bélát,
dr. Nagy Imre helyett
dr. Bakonyi Tibort

a bizottság tagjává
megválasztja.
1

A határozatot az Országgyűlés a 2006. június 19-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére