• Tartalom

2006. évi XXV. törvény

2006. évi XXV. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–4. §2

5. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2006. március 1-jén lép hatályba.

(2)3

(3) A Jöt. e törvénnyel megállapított 104. § (10) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységre 2006. január 1-jétől előírt jövedéki engedély iránt az e törvény kihirdetését követő 45. napig benyújtott kérelem esetén annak elbírálásáig a jövedéki engedély hiányában folytatott tevékenységhez a Jöt. szerinti jogkövetkezmény nem fűzhető.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. február 17. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 104. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 896. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 896. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére