• Tartalom

266/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

266/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–6. §2

7. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. A rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A „2006–2009.” évszámot és az „OMH” jelölést tartalmazó hitelesítő, valamint lezáró öntapadó matricák 2009. december 31-éig érvényesek.

(3)–(4)3

Melléklet a 266/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 130. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 232. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 232. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 232. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére