• Tartalom

320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének o) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 61. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–2. §1

3. § (1)2 Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett vizsgálatok vonatkozásában kell alkalmazni. Nem alkalmazható a rendelet a rendvédelmi szervek által 2006-ban elrendelt és megkezdett hivatásos állományba vétel előtti alkalmassági vizsgálat befejezéséhez szükséges orvosi vizsgálatokra.

(2)–(5)3

1–2. számú melléklet a 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez4

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 197. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (1) bekezdésének második mondatát a 8/2007. (I. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 3. § (2)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 197. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 197. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére