• Tartalom

326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, illetve szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–11. §1

12. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

(3) Az R. e rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított 35. § (5) bekezdését, továbbá 9. §-ával megállapított 37. § (3) bekezdését, valamint a mellékleteket érintő, 11. §-ban meghatározott módosításokat a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(4)–(5)3

1–4. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez4

1

Az 1–11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 191. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 12. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 191. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (4)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 191. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–4. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 191. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére