• Tartalom

327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-ának (1) bekezdésében és 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–11. §2

12. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) A TnyR. e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2006. december 31-ét követő időponttól megállapított ellátások, valamint az említett időpontot követő adatszolgáltatás esetén kell alkalmazni.

(3)–(5)3

Melléklet a 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 131. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 190. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (3)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 190. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 190. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére