• Tartalom

33/2006. (V. 2.) FVM rendelet

33/2006. (V. 2.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–6. §2

7. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy azt a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, kivéve az e rendelet 1. §-ának (3) bekezdésével megállapított R.3 3. §-ának l) pontjában foglaltakat, amelyet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 2. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 98. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az R. megjelölésen a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet értendő.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére