• Tartalom

36/2006. (XII. 25.) PM rendelet

36/2006. (XII. 25.) PM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 11. §-ának (6) bekezdésében és 38. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) a következők szerint módosítom:

1–6. §1

7. § (1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

(3) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott engedélyeken a „Szerencsejáték Felügyelet” alatt „APEH”-et kell érteni.

1–6. számú melléklet a 36/2006. (XII. 25.) PM rendelethez3

1

Az 1–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 16. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 16. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–6. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 16. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére