• Tartalom

37/2006. (IX. 20.) OGY határozat

37/2006. (IX. 20.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról1

2006.09.20.

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat – 2006. október 1-jei hatállyal – a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba
dr. Vastagh Pál helyett
dr. Avarkeszi Dezsőt
a bizottság elnökévé,

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba
dr. Avarkeszi Dezső helyett
dr. Szabó Évát
a bizottság tagjává

megválasztja.
1

A határozatot az Országgyűlés a 2006. szeptember 19-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére