• Tartalom

38/2006. (IX. 27.) EüM rendelet

38/2006. (IX. 27.) EüM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének n) pontjában, a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (5) bekezdésének g) és o) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–2. §1

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. október 16. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően kiállított vények beváltásakor kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2. §-ával megállapított r.2 7. §-ának (4) bekezdése 2006. szeptember 30-án lép hatályba.

(3)–(4)3

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 44. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az r. megjelölésen a 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet értendő.

3

A 3. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 44. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére