• Tartalom

46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól

2018.12.27.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének g) pontja alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A külön jogszabály szerinti várólistán szereplő adatok közül az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK), illetve az egészségügyi szolgáltató honlapján – a külön jogszabályban meghatározottak szerint közzétett – egyedi azonosítón, valamint az ellátás igénybevételének várható időpontján és helyén túl közzé kell tenni a várólistán elfoglalt aktuális helyet, és a várólistára történő felkerülés időpontját is. A várólistán szereplő betegek külön jogszabály szerinti személyazonosító adatai nem nyilvánosak.

(2)1

(3) A külön jogszabály szerinti központi várólistát az OVSZK várólista-kezelő számítógépes program felhasználásával teszi közzé.

(4) A várólista személyes adatokat is tartalmazó változata nem helyezhető el olyan számítógépre, amely nincs ellátva operációs rendszer szintű jelszavas védelemmel, tűzfalas védelem nélkül az internetre csatlakozik, továbbá amelyen a várólista kezeléséhez tartozó állományok a várólista kezelésére fel nem jogosított személyek számára is hozzáférhetőek. A várólistát kezelő számítógép minden felhasználójának személyesen azonosítottnak kell lennie.

(5)2 A várólista kezelésére vonatkozó, az egészségügyi szolgáltató sajátosságainak megfelelő szabályokat az egészségügyi szolgáltató adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

(6)3 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § k) pontja szerinti intézményi várólistának, illetve u) pontja szerinti előjegyzési listának az egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetőnek kell lennie.

(7)4 A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT központi várólista nyilvántartási rendszernek a PET-ellátásra szóló beutaló kiállítására jogosult szakorvos egészségügyi szolgáltatója, valamint a PET-ellátást végző egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetőnek kell lennie.

2. § A kezelőorvos a várólistán szereplő beteget – kérésére – legkésőbb 5 napon belül tájékoztatni köteles a várólistának a honlapon közzétett, az adott betegre vonatkozó tartalmáról.

3. §5

4. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az egészségügyi intézmény adatvédelmi szabályzatát e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell a várólista kezelésére vonatkozó szabályokkal kiegészíteni.

(2)6

Melléklet a 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez7

1

Az 1. § (2) bekezdését a 8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (5) bekezdése a 8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (6) bekezdése a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 45. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (7) bekezdését a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

5

A 3. §-t a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 38. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A mellékletet a 8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére