• Tartalom

47/2006. (III. 7.) Korm. rendelet

47/2006. (III. 7.) Korm. rendelet

a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakás-takarékpénztárak általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. §-ának a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–11. §2

Vegyes és záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2)3 E rendelet 8–11. §-a 2006. május 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit – a (4)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A Látr. – e rendelet 2. §-ával megállapított – 1/A. §-át a 2004. május 1-jét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(5) Az Ászfr. – e rendelet 9. §-ával megállapított – 2. § (2) bekezdés b)–c) pontját, az – e rendelet 10. §-ával megállapított – 7. § (2) bekezdés b) pontját és 7. § (5) bekezdését, valamint – e rendelet 11. §-ával megállapított – 11. § (3) bekezdését a hatálybalépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(6) Az Ltv. 21. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott lakás-előtakarékoskodó az állami támogatást 2004. május 1-jét követően kezdődő és már lezárult megtakarítási évekre utólag akkor igényelheti, ha a Látr. – e rendelet 2. §-ával megállapított – 1/A. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott, a lezárult megtakarítási év kezdetekor és a visszamenőleges igénylés időpontjában fennálló jogosultságot igazoló érvényes iratokat 2006. május 1-jéig benyújtja a lakás-takarékpénztárhoz.

(7)4

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 112. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (2) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 12. § (7) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére