• Tartalom

5/2006. (XI. 17.) ÖTM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól szóló 48/2005. (X. 31.) BM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Azt a helyi önkormányzatot, amely az R.3 szerinti támogatással 2006. június 30-ig nem számolt el, nem terheli visszafizetési kötelezettség, amennyiben a támogatásról az R. e rendelet 1. §-ával megállapított 7. § (5) bekezdése szerinti határidőig elszámol.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 42. §-ának 14. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az R. megjelölésen a 48/2005. (X. 31.) BM rendelet értendő.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére