• Tartalom

51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről szóló 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116. §-ának (2) bekezdésében, valamint 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1–5. §2

6. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy

a) a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő továbbképzési időszak tekintetében is alkalmazni kell az R.3 2. §-ának e rendelet 1. §-ával módosított (7) bekezdése szerinti rendelkezéseit, és az 5. §-t;

b) az R. 2. §-ának e rendelet 1. §-ával megállapított (8) bekezdésében foglaltakat a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő továbbképzési időszak tekintetében akkor kell alkalmazni, ha a továbbképzési időszak utolsó éve a rendelet hatálybalépését követően kezdődik;

c) a rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett kötelező szinten tartó továbbképzési programok tekintetében a (2) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni;

d) a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő továbbképzési időszakra a (3) bekezdés b) pontját is alkalmazni kell a rendelet hatálybalépését követően megkezdett munkahelyi továbbképzések tekintetében.

(2)–(3)4

1

A rendeletet a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2011. december 29. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 15. §-át.

2

Az 1–5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 34. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az R. megjelölésen az 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet értendő.

4

A 6. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 34. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére