• Tartalom

55/2006. (XII. 6.) OGY határozat

55/2006. (XII. 6.) OGY határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság létrehozásáról1

2006.12.06.

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése és 35. §-a alapján, a végrehajtó hatalomnak a törvényhozó hatalom általi ellenőrzése alkotmányos követelményének érvényesítése érdekében, a fejlesztéspolitikai források felhasználása feletti országgyűlési ellenőrzés biztosítására eseti bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Bizottság).2

2. A Bizottság feladata a fejlesztéspolitikai források felhasználása feletti országgyűlési ellenőrzés biztosítása.

3. A Bizottság 12 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 4

MSZP 5

KDNP 1

SZDSZ 1

MDF 1

4. A Bizottság elnökének, két alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A Bizottság elnökére az ellenzéki, alelnökeire a kormánypárti képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot.

5. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

6. A Bizottság ügyrendjét a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

7. A Bizottság működésének költségei az Országgyűlés költségvetéséből kerülnek biztosításra.

8. A Bizottság megbízatása a tagok megválasztását követő alakuló üléssel kezdődik és 2010. április 30-ig tart.

9. E határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2006. december 5-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére