• Tartalom

7/2006. (V. 18.) FMM–OM együttes rendelet

az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet módosításáról1

2008.05.16.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 20. §-ának (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §2

2–6. §3

7. §4

8. §5

9. §6

10–11. §7

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)8

(3) E rendelet hatálybalépése az azt megelőzően megkötött szerződések tekintetében az irányító hatóság korábbi felelősségét nem érinti.

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 152. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1. §-t a 2/2007. (I. 10.) MeHVM–OKM–SZMM együttes rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 7. §-t a 2/2007. (I. 10.) MeHVM–OKM–SZMM együttes rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 9. §-t a 2/2007. (I. 10.) MeHVM–OKM–SZMM együttes rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 10–11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 12. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére