• Tartalom

70/2006. (IX. 27.) FVM rendelet

70/2006. (IX. 27.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről és a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

2008.05.16.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének a)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–8. §1

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. Az e rendeletben foglalt előírásokat a rendelet hatálybalépését követően megkezdett vizsgálatok során kell alkalmazni.

(2)–(3)2

1–5. számú melléklet a 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez3

1

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 9. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–5. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére