• Tartalom

12/2007. (III. 7.) OGY határozat

12/2007. (III. 7.) OGY határozat

„Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról1

2008.09.26.

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának és 35. §-ának alapján eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: a „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata:

– az eddig meghozott intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése;

– a vonatkozó jogszabályok áttekintése, jogszabály módosítások kezdeményezése;

– tudatos és öntudatos fogyasztóvá válás ösztönzése;

– tájékoztatók bekérése, adatgyűjtés a szakmai szervezetektől;

– kommunikáció elősegítése; társadalmi párbeszéd;

– hatóságokkal, érintett szervezetekkel és civil szervezetekkel való kapcsolattartás.

3.2 A Bizottság a munkájáról évente jelentést készít, amelyet 2007-ben október 15-ig, 2008-ban és 2009-ben november 15-ig az Országgyűlés elé terjeszt. A Bizottság tevékenysége a jelen Országgyűlés működésének befejezéséig tart.

4.3 A Bizottság 14 tagból áll, az országgyűlési képviselők közül a bizottságba 6 tagot az MSZP, 5 tagot a FIDESZ, 1-1 tagot az SZDSZ, az MDF és a KDNP képviselőcsoportja delegál. A Bizottság elnökét az MSZP, 1-1 alelnökét a FIDESZ, az SZDSZ, az MDF és a KDNP képviselőcsoportja jelöli.

Minden képviselőcsoport részéről 1-1 tanácskozási jogú szakértő vehet részt a Bizottság munkájában.

5.4 A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

6. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

7. A Bizottság ügyrendjét működésének kezdetén maga állapítja meg.

8.5 A Bizottság a munkáját a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdi meg.

9. Jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2007. március 5-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont f) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

2

A 3. pont a 99/2008. (IX. 26.) OGY határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 4. pont a 76/2007. (IX. 28.) OGY határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

4

Az 5. pont a 30/2007. (IV. 5.) OGY határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 8. pont a 76/2007. (IX. 28.) OGY határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére