• Tartalom

126/2007. (VI. 1.) Korm. rendelet

126/2007. (VI. 1.) Korm. rendelet

a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormányrendeleteknek a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolásával összefüggő módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) és g) pontjában megállapított feladatkörében, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-ának a) pontjában, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–6. §1

7–8. §2

9. §3

IV. Záró rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ának (3) bekezdése 2007. június 15-én lép hatályba.

(3)4

(4) Az R. – e rendelet hatálybalépésének napját megelőző napon hatályos – 19. §-ában foglaltak alapján kiadott hatósági bizonyítvány a benne meghatározott érvényességi időtartamig felhasználható.

(5)5

1–4. számú melléklet a 126/2007. (VI. 1.) Korm. rendelethez6

1

Az 1–6. §-t és az I. címet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 84. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 7–8. §-t a 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja hatályon kívül helyezte. A II. címet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 84. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 9. §-t és a III. címet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 84. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 10. § (3) bekezdését a 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése b) pontjának bb) alpontja hatályon kívül helyezte.

5

A 10. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 84. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–4. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 84. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére