• Tartalom

132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet

132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–18. §1

Átmeneti és záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)–(3)2

(4) E rendelet hatálybalépésekor a határon túli tanuló, hallgató részére már kiadott, érvényes diákigazolványok érvényességi idejük lejártáig igazolják a diákkedvezményekre való jogosultságot. A diákkedvezmények igénybevételéhez a diákigazolvány érvényességi idejének lejártáig a Magyar igazolvány és a diákigazolvány együttes bemutatása szükséges.

(5) Ezt a rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, diákigazolvány iránti kérelmeket a Hivatal a diákigazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.

1

Az 1–18. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 79. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 19. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 79. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére