• Tartalom

2007. évi CXXXIX. törvény

2007. évi CXXXIX. törvény

az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 2004. évi LIII. törvény módosításáról1

2007.12.09.

1–2. §2

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)3

4. § (1) A törvény e törvénnyel megállapított 7. §-ának (2) bekezdése 2011. január 1-jén hatályát veszti.

(2) E törvény 2011. január 2-án hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. november 29. A törvény a 4. § (2) bekezdése alapján hatályát veszti 2011. január 2. napján.

2

Az 1–2. § e törvény 3. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére