• Tartalom

2007. évi CLVIII. törvény

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény és a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény módosításáról1

2008.01.01.

1. § A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60/C. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az országos önkormányzatok gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. § A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 72. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Az országos kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervként történő gazdálkodásának feltételeit 2008. január 1-jétől kell biztosítani. A végrehajtásról a Kormány gondoskodik.”

3. § E törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. december 15. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 8. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére