• Tartalom
Oldalmenü

218/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2008.07.02.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–10. §1

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A rendelet 6. §-a és 9. §-ának (1) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ezt a rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(4)–(8)2

12. §3

1–4. számú melléklet a 218/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez4

1

Az 1–10. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésének 2. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 11. § (4)–(8) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésének 2. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–4. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésének 2. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás