• Tartalom

22/2007. (VII. 10.) KüM határozat

22/2007. (VII. 10.) KüM határozat

a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXII. törvény 2–4. §-ai és 8. §-a hatálybalépéséről

2007.07.10.
A 2006. évi LXXXII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2006. november 10-ei, 137. számában kihirdetett, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás 23. cikkének a) pontja szerint a megállapodás a nukleáris fegyverekkel nem rendelkező, a Szerződésben részes és a Közösség tagjaivá váló államok részére az alábbiak szerint lép hatályba:
(i) az érintett állam jelzi az ügynökségnek, hogy a megállapodást hatályba léptető eljárást lezárta;
(ii) a Közösség jelzi az ügynökségnek, hogy a biztosítéki intézkedések alkalmazása az adott államban a megállapodás céljainak megfelelően lehetséges.
A 2006. évi LXXXII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2006. november 10-ei, 137. számában kihirdetett, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv 17. cikke a) pontja szerint a kiegészítő jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor az ügynökség írásbeli értesítést kap a Közösségtől és az államoktól, hogy a hatálybalépéshez szükséges megfelelő követelmények teljesültek.
A Magyar Fél 2006. december 12-i keltezésű jegyzékében értesítette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget a hatálybalépéshez szükséges követelmények teljesítéséről, a Közösség pedig 2007. június 25-i keltezésű levelében értesítette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget arról, hogy a biztosítéki intézkedések alkalmazása a Magyar Köztársaságban a megállapodás céljainak megfelelően lehetséges. A megállapodás 23. cikkének a) pontja, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv 17. cikke a) pontja értelmében a megállapodás és jegyzőkönyve, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv a Közösség levelének ügynökség által történő kézhezvételének napján, tehát 2007. július 1-jén lép hatályba.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2006. LXXXII. törvény 5. § (4) bekezdésével megállapítom, hogy a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXII. törvény 2–4. §-ai és 8. §-a 2007. július 1-jén, azaz kettőezer-hét július elsején lépett hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére