• Tartalom

27/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet és az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában, továbbá a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–5. §2

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)3

(3) Ahol a Kr. az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalról vagy a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalokról, továbbá a Központi Kárrendezési Irodáról és területi kirendeltségeiről tesz említést, azon az Igazságügyi Hivatalt kell érteni.

1

A rendeletet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 87. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1–5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 149. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 149. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére