• Tartalom

30/2007. (IV. 5.) OGY határozat

30/2007. (IV. 5.) OGY határozat

a „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat, valamint a „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról1

2007.04.05.

1. A „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.”

2. A „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.”

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2007. április 2-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont i) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére