• Tartalom

314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet

314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet

a gyümölcsültetvény telepítését engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről1

2011.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti telepítési hatóságként a telepítés helye szerint illetékes jegyzőt jelöli ki.

2. §2 A telepítési engedélyezési eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága talajvédelmi hatósági jogkörben szakhatóságként közreműködik.

3. § E rendelet a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

1

A rendeletet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2014. március 26. napjával.

2

A 2. § a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 194. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére