• Tartalom

359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.02.03.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 42/A. §-ának a) és b) pontjában, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1–15. §2

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2007. december 30-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Vhr. 6. §-ának i) pontját, a 15. §-a (1) bekezdésének m) pontját, valamint a 15. §-a (2) bekezdésének d) pontját megállapító, illetve a 17. §-ának (3) bekezdését módosító rendelkezései 2008. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) E rendeletnek a Vhr. 7. §-ának f) pontját, valamint 18. §-a (4) bekezdését megállapító rendelkezései 2008. február 1-jén lépnek hatályba.

(4)3

(5) A Vám- és Pénzügyőrség 2007. december 30. napjával megszűnő szervei és azok jogutódjai:

a) Regionális Jövedéki Központ Kecskemét, jogutódja Regionális Ellenőrzési Központ Kecskemét,

b) Regionális Jövedéki Központ Pécs, jogutódja Regionális Ellenőrzési Központ Pécs,

c) Regionális Jövedéki Központ Nyíregyháza, jogutódja Regionális Ellenőrzési Központ Nyíregyháza,

d) Regionális Jövedéki Központ Eger, jogutódja Regionális Ellenőrzési Központ Miskolc,

e) Regionális Jövedéki Központ Székesfehérvár, jogutódja Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár,

f) Regionális Jövedéki Központ Budapest, jogutódja Regionális Ellenőrzési Központ Budapest,

g) Regionális Jövedéki Központ Győr, jogutódja Regionális Ellenőrzési Központ Győr,

h) Jövedéki Kapcsolattartó és Kockázatelemzési Központ, jogutódja Központi Ellenőrzési Parancsnokság.

(6)4

1

A rendeletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1–15. § e rendelet 16. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 16. § (4) bekezdése e rendelet 16. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16. § (6) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére