• Tartalom

38/2007. (V. 15.) FVM rendelet

38/2007. (V. 15.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–7. §2

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba úgy, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell a 3. § (2) bekezdésében foglalt módosítás kivételével.

Melléklet a 38/2007. (V. 15.) FVM rendelethez3

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 8. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 39. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 39. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére