• Tartalom

39/2007. (VII. 25.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. § (3) bekezdésének b)–c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, valamint az Ebtv. 83. § (4) bekezdésének n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–6. §2

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)3

(3) E rendelet rendelkezéseit – a (4) bekezdés kivételével – a hatálybalépését követően indult eljárásokban, illetve a hatálybalépését követően kiállított vények esetében kell alkalmazni.

(4) E rendelet 2. §-ával megállapított a R.4 8. § (3) bekezdésének c)–d) pontjaiban foglalt rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(5)5

1–3. számú melléklet a 39/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez6

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 52. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 1. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 1. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az R. megjelölésen a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet értendő.

5

A 7. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 1. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 1. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére