• Tartalom

396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról1

2008.01.02.

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1–38. §2

II. Fejezet

Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

39–72. §3

III. Fejezet

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

73–76. §4

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

77. § (1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – először a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) Az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszerre 2008. január 1-jétől áttérő magánnyugdíjpénztáraknak az Mvhr. e rendelet 10. §-ának (5) bekezdésével módosított 24. §-ának (12) bekezdésében, a 16. §-ának (1) bekezdésével módosított 34. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, a 17. §-ának (1) bekezdésével módosított 35. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, a 18. §-ával módosított 36. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, a 23. §-ának (2) bekezdésével módosított 42. §-ának (11) bekezdésében foglalt előírását a 2007. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

(3) Az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszerre 2008. január 1-jétől áttérő önkéntes nyugdíjpénztáraknak az Övhr. e rendelet 48. §-ának (3) bekezdésével kiegészített 24. §-ának (15) bekezdésében, az 54. §-ának (1) bekezdésével kiegészített 34. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, az 55. §-ának (1) bekezdésével kiegészített 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, az 56. §-ával kiegészített 36. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a 60. §-ának (2) bekezdésével kiegészített 42. §-ának (11) bekezdésében foglalt előírását a 2007. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

78–79. §5

80. § E rendelet 1–76. §-a, 78–79. §-a, valamint 1–16. számú melléklete e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1–16. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez6

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 162. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–38. §-t a 80. § hatályon kívül helyezte.

3

A 39–72. §-t a 80. § hatályon kívül helyezte.

4

A 73–76. §-t a 80. § hatályon kívül helyezte.

5

A 78–79. §-t a 80. § hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–16. számú mellékletet a 80. § hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére