• Tartalom
Oldalmenü

2007. évi XLVI. törvény

a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről1

2009.08.02.

(A Függelékek a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1969. október 30-án hatályba léptek.)

1. § Az Országgyűlés a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeit e törvénnyel kihirdeti.

2. § A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek hiteles angol nyelvű szövegét és hivatalos magyar nyelvű fordítását a törvény melléklete tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez2

MHKT_2.PDF
1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. május 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. június 7.

2

Az Egyezmény 3., 6/III., 10/III., 10/IV. Függelékét a 2009: LXXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Az Egyezmény Függelékeinek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hiteles szövege a Hivatalos Értesítő 2009. évi 58. számában került közzétételre.