• Tartalom

56/2007. (VI. 20.) OGY határozat

56/2007. (VI. 20.) OGY határozat

„Kutatási és innovációs eseti bizottság” létrehozásáról1

2007.06.20.

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának alapján eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: „Kutatási és innovációs eseti bizottság” (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata:

– az Országgyűlés kutatás- és innovációpolitikai tevékenységének elősegítése;

– a K+F-et, az innovációt és a Magyar Tudományos Akadémiát közvetlenül érintő törvénytervezetek, jelentések és határozati javaslatok véleményezése;

– a kutatásról és fejlesztésről, az innovációról közvetlenül rendelkező törvények, kormány-, illetve miniszteri rendeletek áttekintése;

– a K+F, innováció és tudománypolitikai tevékenység kormányzati kezelésének módja, szervezeti rendjének áttekintése, hatékonyságának vizsgálata;

– az akadémiai reform folyamatának áttekintése, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi törvény tervezett módosításának előkészítése;

– a lisszaboni folyamat hazai érvényesülésének, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentumok áttekintése;

– a tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítése.

3. A Bizottság munkájáról évente a Magyar Tudomány Ünnepéig, november 3-áig jelentést készít az Országgyűlés számára.

4. A Bizottság 15 tagból áll.2 A Bizottságba az országgyűlési képviselők közül 7 tagot az MSZP, 5 tagot a FIDESZ, 1-1 tagot a KDNP, az SZDSZ és az MDF képviselő csoportja delegál. A Bizottság elnökét az MSZP, társelnökét a FIDESZ képviselő csoportja jelöli.

A Bizottság munkájában tanácskozási jogú állandó meghívottak vesznek részt. A meghívottakat a Bizottság döntése alapján az elnök és a társelnök kéri fel.

5. A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdődik és jelen Országgyűlés működésének befejezéséig tart.

6. A Bizottság tagjai, az üléseken tanácskozási joggal részt vevő állandó meghívottak munkájukért díjazásban nem részesülnek.

7. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

8. A Bizottság ügyrendjét működésének kezdetén maga állapítja meg.

9. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont j) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére