• Tartalom

6/2007. (I. 24.) FVM rendelet

6/2007. (I. 24.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1–6. §2

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)3

Melléklet a 6/2007. (I. 24.) FVM rendelethez4

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 3. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 58. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 58. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 58. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére