• Tartalom

7/2007. (IV. 24.) PM–ÖTM együttes rendelet

7/2007. (IV. 24.) PM–ÖTM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: KT) 15. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában –, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva – figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – a következőket rendeljük el:

1. §1

2. § (1)2

(2) Az e rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott különbözetek éves összegének 2007. április 30-áig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit első ütemben április hónap 30-áig, a fennmaradó további különbözetet május 1-jétől havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg – a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár érvényesíti.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1–2. számú melléklet a 7/2007. (IV. 24.) PM–ÖTM együttes rendelethez3

1

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 10. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (1) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 10. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 10. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére