• Tartalom

76/2007. (IX. 28.) OGY határozat

76/2007. (IX. 28.) OGY határozat

a „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról1

2007.09.28.

1. A „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A Bizottság tevékenysége 2008. november 15-ig tart. A Bizottság munkájáról évente jelentést készít, amelyet – első alkalommal 2007. október 15-ig – az Országgyűlés elé terjeszt.”

2. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Bizottság 14 tagból áll, az országgyűlési képviselők közül a bizottságba 6 tagot az MSZP, 5 tagot a FIDESZ, 1-1 tagot az SZDSZ, az MDF és a KDNP képviselőcsoportja delegál. A Bizottság elnökét az MSZP, 1-1 alelnökét a FIDESZ, az SZDSZ, az MDF és a KDNP képviselőcsoportja jelöli.
Minden képviselőcsoport részéről 1-1 tanácskozási jogú szakértő vehet részt a Bizottság munkájában.”

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Határozat 8. pontjában az „és működése az Országgyűlés erről szóló határozatában megfogalmazott határidőig tart” szövegrész hatályát veszti.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2007. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont f) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére