• Tartalom

77/2007. (IX. 28.) OGY határozat

77/2007. (IX. 28.) OGY határozat

a „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról1

2007.09.28.

1. A „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A Bizottság tevékenysége 2010. április 30. napjáig tart. A Bizottság munkájáról jelentést készít, melyet első alkalommal 2007. október 15-ig, majd ezt követően évente az Országgyűlés elé terjeszt.”

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Határozat 8. pontjában, az „és működése az Országgyűlés erről szóló határozatában megfogalmazott határidőig tart” szövegrész hatályát veszti.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2007. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont h) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére