• Tartalom

90/2007. (XI. 17.) GKM rendelet

90/2007. (XI. 17.) GKM rendelet

a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról1

2011.07.21.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 37. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium), valamint

b) a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó kormányhivatalokban és központi hivatalokban fontos és bizalmas munkakörben foglalkoztatott személyekre

terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerveknél fontos és bizalmas munkakörnek minősülő munkaköröket a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú mellékletében felsoroltakon kívül e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)2

Melléklet a 90/2007. (XI. 17.) GKM rendelethez3

A szerv vagy intézmény és a munkakör megnevezése

A nemzetbiztonsági
ellenőrzés szintje

I.

 

II.

 

III.

 

IV.

 

V.

 

VI.

NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

 

1.

Elnökhelyettes

C

 

2.

Főosztályvezető

C

 

3.

Főosztályvezetői jogállású köztisztviselők

C

 

4.

Külkapcsolatok főosztály vezetőjének általános helyettese

C

 

5.

Titokvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselő

C

 

6.

TéT attaséi munkakörbe jelölt pályázó

C

 

7.

NATO referensi munkakört ellátó köztisztviselő

C

 

8.

Minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység vezetője

B

 

9.

Titkos ügyiratkezelők

B

 

10.

A minősített iratok továbbításában közreműködő alkalmazottak

A

VII.

 

VIII.

 

IX.

 

X.

 

XI.

Jelen rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott szerveknél

 

Külszolgálatra jelölt személy

C

1

A rendeletet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet 19. § g) pontja hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 1. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére