• Tartalom

1/2008. (I. 8.) KüM határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény hatálybalépéséről, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CLIII. törvény 4. §-a és 5. § (4) bekezdése hatályvesztéséről

2008.01.08.
A 2007. évi CLIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2007. december 11-ei számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) a 8. cikk 2. bekezdése értelmében az azt követő harmincadik napon lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárás lefolytatásáról.
Az Ukrán Fél 2007. november 22-ei keltezésű jegyzékében tájékoztatta a Magyar Felet a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárás lefolytatásáról, a Magyar Fél hasonló tartalmú jegyzékét a 2007. december 12-én adta át az Ukrán Félnek. Az Egyezmény a 8. cikk 2. bekezdésének megfelelően a Magyar Fél jegyzéke átadásának napját követő harmincadik napon, azaz 2008. január 11-én lép hatályba.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CLIII. törvény 5. § (3) bekezdése értelmében a 2007. évi CLIII. törvény 4. §-a és 5. § (4) bekezdése az Egyezmény hatálybalépésének napján hatályukat vesztik.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. évi CLIII. törvény 5. § (5) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény 2008. január 11-én, azaz kettőezer-nyolc január tizenegyedikén lép hatályba.
Megállapítom továbbá, összhangban 2007. évi CLIII. törvény 5. § (3) és (5) bekezdéseivel, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CLIII. törvény 4. §-a és 5. § (4) bekezdése 2008. január 11-én, azaz kettőezer-nyolc január tizenegyedikén veszítik hatályukat.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére