• Tartalom

111/2008. (X. 10.) OGY határozat

111/2008. (X. 10.) OGY határozat

az „e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért” létrehozásáról1

2009.05.14.

1. Az e-Befogadás céljai megvalósulásának elősegítése és figyelemmel kísérése érdekében a Házszabály 34. § (1) bekezdése és a 35. §-a alapján, valamint különös figyelemmel az Országgyűlés 110/2008. (X. 10.) országgyűlési határozatban foglaltakra, eseti bizottságot hoz létre. A bizottság neve: „e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért”.

2. A bizottság feladata

a) A Kormány, a vállalkozások és a civil szervezetek e-Befogadás-célok megvalósítását elősegítő tevékenységének figyelemmel kísérése, véleményezése, valamint e tevékenységekkel kapcsolatos ajánlások megfogalmazása, javaslatok megtétele.

b) Az eseti bizottság az e-Befogadással kapcsolatosan együttműködik az Európai Ügyek Bizottságával, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottsággal.

c) Az e-Befogadás céljainak megvalósításához rendelt források felhasználásának figyelemmel kísérése, együttműködés a forrásgazdákkal.

d) Az e-Befogadás területén együttműködik az 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat alapján már létrejött Közigazgatási Informatikai Bizottsággal és annak albizottságaival.

e) Feladatának tekinti a kommunikáció elősegítését, valamint a társadalmi párbeszéd kialakulását ezen a területen.

f) Együttműködik az érintett hatóságokkal, szabályozó szervezetekkel.

3. A bizottság feladata az e-Befogadás program végrehajtásának folyamatos monitorozása az Országgyűlés számára. Ennek során jelentések, állásfoglalások meghozatala.

4. A Bizottság mandátuma 2010. május 1-jéig tart. A Bizottság munkájáról jelentést készít, melyet minden év október 1-jéig az Országgyűlés elé terjeszt.

5.2 A Bizottság 8 tagból áll. A Bizottság elnökét az MSZP, 1-1 alelnökét a FIDESZ, KDNP, SZDSZ képviselőcsoportja jelöli. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

– MSZP 3

– FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 2

– KDNP 1

– SZDSZ 1

– független 1

6. Minden képviselőcsoport részéről 1-1 tanácskozási jogú szakértő vehet részt a Bizottság munkájában.

7. A Bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz az e-Befogadás és Információs Társadalom Tanácsának három titkára.

8. A Bizottság munkájában – meghívás alapján, szavazati jog nélkül – részt vállalhatnak az érintett szervezetek, intézmények képviselői.

9. A Bizottság határozatait legalább 6 tag egyetértő szavazatával hozza meg.

10. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

11. A Bizottság ügyrendjét működésének kezdetén maga állapítja meg.

12. A Bizottság a munkáját a tagjainak megválasztásáról szóló Országgyűlési határozat közzétételekor kezdi meg.

13. E határozat a közzététel napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2008. október 6-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont s) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

2

Az 5. pont a 44/2009. (V. 14.) OGY határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére