• Tartalom

12/2008. (III. 7.) KüM határozat

a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXII. törvény hatálybalépéséről

2008.03.07.
A 2007. évi CXII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2007. október 3-i számában kihirdetett, a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) a Szerződés 51. cikk (3) bekezdése szerint 90 nappal a ratifikációs, illetve az elfogadásról szóló okmány letétbe helyezése után lép hatályba.
A Prümi Szerződés 51. cikke (3) bekezdése szerinti letétbe helyezésre a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2007. október 16-án került sor.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. évi CXII. törvény 13. §-ának (2) bekezdésével megállapítom, hogy a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés), valamint a kihirdetéséről szóló törvény 3–11. §-ai 2008. január 14-én hatályba léptek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére