• Tartalom

172/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet

172/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet

az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről1

2008.07.02.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i, az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet 5. cikkének, 6. cikk (5) bekezdésének, 9. cikkének, 13. cikk (2) bekezdésének, 15. cikkének, valamint 18. cikkének magyarországi végrehajtásából adódó kormányzati feladatokat a szociális és munkaügyi miniszter látja el.

(2) Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi miniszter, hogy rendeletben határozza meg az európai globalizációs alkalmazkodási alapból (a továbbiakban: alap) származó támogatások

a) igénylésére, felhasználására és nyomonkövetésére, valamint

b) igénylésének, valamint felhasználásának pénzügyi lebonyolítására, számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítására

vonatkozó szabályokat.2

(3) Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi miniszter, hogy rendeletben jelölje ki az alap felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában közreműködő szervezetet.3

2. § (1) E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2)4

(3) Ez a rendelet az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(4)5

1

A rendeletet az 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2017. április 4. napjával.

4

A 2. § (2) bekezdése ugyanezen rendelet 2. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére