• Tartalom

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.09.13.

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–13. §2

14. § (1)–(2)3

(3) Az OTÉK 42. § (6) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

„Hatnál több lakás létesítése esetén a gépjárművek elhelyezését építményben kell megvalósítani.”

(4)–(6)4

15–51. §5

Záró rendelkezések

52. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(2)6

(3) E rendelet 14. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4)7

(5) E rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

(6)–(8)8

1–5. számú melléklet a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez9

1

A rendelet – az 52. §-ának (5) bekezdése alapján – hatályát vesztette 2013. január 2. napján.

2

Az 1–13. § e rendelet 52. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § (1)–(2) bekezdése e rendelet 52. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § (4)–(6) bekezdése e rendelet 52. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15–51. § e rendelet 52. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 52. § (2) bekezdése e rendelet 52. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 52. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

8

Az 52. § (6)–(8) bekezdése e rendelet 52. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–5. számú melléklet e rendelet 52. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére