• Tartalom

19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet

19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet

a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról1

2011.07.15.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (5) bekezdésére figyelemmel, valamint a 342. § (4) és (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §2 A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez3KATASZTRÓFAVÉDELEM (polgári védelem, hivatásos állami tűzoltóság)

Vezetői munkakörök

1M23006N_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Szerv

Vezető szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Állami
iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmé-
nyek

3.

Központi

a Hszt. 245/H. § (2) bek. szerinti illetményre jogosult

Főigazgató

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

RSZV + RVK + RMVK vagy RIASZTSZ + RMVK

pszichológiai alkalmasság

4.

 

 

Főigazgató-
helyettes

 

 

 

 

5.

 

főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult

Polgári védelmi főfelügyelő

 

 

 

 

 

6.

 


Tűzoltósági főfelügyelő

 

 

 

 

 

7.

 


Hivatal-
vezető

 

 

 

 

 

8.

 


Igazgató (OKF Gazdasági Ellátó Központ)

ezredes

egyetem
vagy főiskola

 

 

 

9.

 


Főosztály-
vezető

 

 

 

 

 

10.

 

főosztály-
vezető-helyettesi
illetményre
jogosult

Főosztály-
vezető-
helyettes (Tűzoltósági és Polgári Védelmi Főfelügye-
lőség)

 

 

 

RSZV + RVK vagy RIASZTSZ

 

11.

 

 

Igazgató-
helyettes (OKF Gazdasági Ellátó Központ)

 

 

 

 

12.

 

 

Főosztály-
vezető-
helyettes

alezredes

 

 

 

 

13.

 

Osztály-
vezetői
illetményre
jogosult

Osztály-
vezető

 

 

 

 

 

14.

 

 

Titkárság-
vezető

 

 

 

 

 

15.

Területi

főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult

Igazgató (fővárosi polgári védelmi)

ezredes

egyetem
vagy
főiskola

 

RSZV + RVK + RMVK vagy RIASZTSZ + RMVK

 

16.

 

 

Igazgató

 

 

 

 

17.

 

Főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult

Igazgató-
helyettes

 

 

 

RSZV + RVK vagy RIASZTSZ

 

18.

 

Osztály-
vezetői
illetményre
jogosult

Polgári védelmi felügyelő

alezredes

 

 

 

 

19.

 

 

Tűzoltósági felügyelő

 

 

 

 

 

20.

 

 

Osztály-
vezető

 

 

 

 

 

21.

 

 

Karmester

 

 

 

 

 

22.

 

 

Szakcsoport-
vezető (KOK)

 

 

 

 

 

23.

Helyi

Osztály-
vezetői
illetményre
jogosult

Tűzoltó-
parancsnok (Országház)

 

 

 

 

 

24.

 

 

Kirendelt-
ség-vezető
(polgári védelmi)”

 

 

 

 

 I. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Állami iskolai végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követel-
mények

3.

Központi

VI.

Osztályvezető-
helyettes

alezredes

egyetem vagy
főiskola

szakirányú
felsőfokú

RSZV

pszichológiai
alkalmasság

4.

 

 

Alosztályvezető

 

 

5.

 

 

Kiemelt főreferens

 

 

 

 

 

6.

 

 

Munkabiztonsági főfelügyelő

 

 

 

 

 

7.

 

 

Vezető ügyeletes


 


 


8.

 

V.

Csoportvezető
mentésszervezési, megelőzési veszélyhelyzet-
kezelési, mentési, lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenőrzési, hatósági, engedélyezési, balesetelhárítási, minősített időszaki

 

9.

 

 

Kiemelt főelőadó
mentésszervezési, megelőzési veszélyhelyzet-
kezelési, mentési, lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenőrzési, hatósági, engedélyezési, balesetelhárítási, minősített időszaki

 

 

 

 

 

10.

 

IV.

Főelőadó
mentésszervezési, megelőzési veszélyhelyzet-
kezelési, mentési, lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenőrzési, hatósági, engedélyezési, balesetelhárítási, minősített időszaki

őrnagy

 

 

 

 

11.

Ügyeletes

 

 

 

 

12.

 

III.

Előadó
mentésszervezési, megelőzési veszélyhelyzet-
kezelési, mentési, lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenőrzési, hatósági, engedélyezési, balesetelhárítási, minősített időszaki

százados

 

 

 

 

13.

 

II.

Fogalmazó
mentésszervezési, megelőzési veszélyhelyzet-
kezelési, mentési,
lakosságvédelmi,
oktatási, képzési,
ellenőrzési,
hatósági,
engedélyezési,
balesetelhárítási, minősített időszaki

 

 

 

 

 

14.

 

I.

Szerződéses

 

 

 

 

 

15.

 

 

Pályakezdő

hadnagy16.

Területi

VI.

Osztályvezető-
helyettes

alezredes

RSZV

17.

 

 

Alosztályvezető

 

 

 

 

 

18.

 

 

Nevelési parancsnok

 

 

 

 

 

19.

 

 

Kiemelt főreferens

 

 

 

 

 

20.

 

V.

Csoportvezető
veszélyhelyzet-
kezelési, felderítési, -
megelőzési, hatósági, mentés-
és védelem-
szervezési,
alkalmazási és
irányítási,
ellenőrzési,
lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola
rendszerű
szakképzési
intézmény,
(szaktanári,
oktatói, kiképzői)

 

21.

 

 

Kiemelt főtanár

 

 

 

 

 

22.

 

 

Kiemelt főelőadó
veszélyhelyzet-
kezelési,
felderítési, -
megelőzési,
hatósági, mentés-
és védelem-
szervezési,
alkalmazási és
irányítási,
ellenőrzési,
lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola
rendszerű
szakképzési
intézmény,
(szaktanári, oktatói, kiképzői)

 

 

 

 

 

23.

 

 

Kiemelt főellenőr

 

 

 

 

 

24.

 

 

Ügyeletvezető

 

 

 

 

 

25.

 

 

Karmester-
helyettes

 

 

 

 

 

26.

 

IV.

Főelőadó
veszélyhelyzet-
kezelési,
felderítési, -
megelőzési,
hatósági, mentés-
és védelem-
szervezési,
alkalmazási és
irányítási,
ellenőrzési,
lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola
rendszerű
szakképzési
intézmény,
(szaktanári, oktatói, kiképzői)

őrnagy

 

 

 

 

27.

 

 

Koncertmester

 

 

 

 

 

28.

 

 

Főtanár

 

 

 

 

 

29.

 

 

Ügyeletes

 

 

 

 

 

30.

 

III.

Előadó
veszélyhelyzet-
kezelési,
felderítési, -
megelőzési,
hatósági, mentés-
és védelem-
szervezési,
alkalmazási és irányítási, ellenőrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskola rendszerű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői)

százados

 

 

 

 

31.

 

 

Szólamvezető

 

 

 

 

 

32.

 

 

Tanár

 

 

 

 

 

33.

 

 

Ügyeletes

 

 

 

 

 

34.

 

 

Oktató

 

 

 

 

 

35.

 

II.

Fogalmazó
veszélyhelyzet-
kezelési,
felderítési, -
megelőzési,
hatósági, mentés-
és védelem-
szervezési,
alkalmazási és irányítási, ellenőrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskola rendszerű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői)

 

 

 

 

 

36.

 

I.

Szerződéses

 

 

 

 

 

37.

 

 

Pályakezdő

hadnagy

 

 

 

 

38.

Helyi

V.

Szolgálat-
parancsnok
(Repülőtér)

alezredes

 

 

 

 

39.

 

 

Szolgálat-
parancsnok (Országház)

 

 

 

 

 

40.

 

IV.

Szolgálat-
parancsnok-
helyettes
(Repülőtér)

őrnagy

 

 

 

 

41.

 

III.

Hírközpontvezető (Repülőtér)

százados

 

 

 

 

42.

 

II.

 

 

 

 

 

 

43.

 

I.

Szerződéses

 

 

 

 

 

44.

 

 

Pályakezdő

hadnagy

 

 

 

 II. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

 

 

 

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Állami iskolai végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követel-
mények

3.

Központi

IV.

Segédelőadó

főtörzs-
zászlós

középiskola

szakirányú középfokú

 

pszichológiai
alkalmasság

4.

III.

Segédelőadó

5.

II.

Gépjárművezető**

főtörzs-
őrmester

középiskola vagy szakiskola

szakirányú alapfokú

6.

Területi

IV.

Szolgálatvezető

főtörzs-
zászlós

középiskola

szakirányú
középfokú

7.

 

 

Technikai ügyeletes

 

 

8.

 

 

Szolgálatparancsnok-
helyettes

 

 

 

 

 

9.

 

 

Szakoktató

 

 

 

 

 

10.

 

 

Ügyeletes

 

 

 

 

 

11.

 

III.

Segédelőadó
veszélyhelyzet-
kezelési, felderítési, -
megelőzési, hatósági,
mentés- és
védelemszervezési,
alkalmazási és
irányítási, ellenőrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskolarendszerű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői)

 

 

 

 

 

12.

 

 

Műmester

 

 

 

 

 

13.

 

 

Zenész

 

 

 

 

 

14.

 

 

Kiképző

 

 

 

 

 

15.

 

 

Technikus
veszélyhelyzet-
kezelési, felderítési, -
megelőzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési, alkalmazási és irányítási, ellenőrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskolarendszerű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői)

 

 

 

 

 

16.

 

 

Ügyeletes

 

 

 

 

 

17.

 

II.

Gépjárművezető**

főtörzs-
őrmester

középiskola vagy
szakiskola

szakirányú
alapfokú

 

 

18.

 

I.

Szerződéses

 

 

19.

 

 

Pályakezdő

őrmester

 

 

 

 

20.

Helyi

IV.

Szolgálatvezető

főtörzs-
zászlós

középiskola

szakirányú
középfokú

 

 

21.

 

 

Szerparancsnok (Repülőtér)

 

 

 

22.

 

III.

Különleges szerkezelő (Repülőtér)

 

 

szakirányú
alapfokú

 

 

23.

 

II.

Beosztott tűzoltó**

főtörzs-
őrmester

középiskola vagy
szakiskola


 

 

24.

 

 

Gépjárművezető**

 

 

25.

 

I.

Szerződéses

 

 

 

 

 

26.

 

 

Pályakezdő

őrmester

 

 

 

 [HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
Vezetői munkakörök]

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Szerv

Vezető szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Állami iskolai végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

Területi

főosztályvezetői illetményre jogosult

Tűzoltóparancsnok (fővárosi)

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

RSZV

pszichológiai alkalmasság

4.

Tűzoltóparancsnok-helyettes (fővárosi hatósági) (fővárosi mentési)

ezredes

egyetem
vagy főiskola

5.

Igazgató (fővárosi gazdasági)

6.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

Főosztályvezető (fővárosi) (megelőzési régióvezető fővárosi)

7.

Szolgálatvezető (fővárosi)
Főosztályvezető-helyettes (fővárosi)

alezredes

8.

osztályvezetői illetményre jogosult

Osztályvezető

9.

Helyi

főosztályvezetői illetményre jogosult

Tűzoltóparancsnok
(megyeszékhelyi)

ezredes

10.

Mentési parancsnok
(Közép-Pesti Tűo. Ment. Pk.)

11.

főosztályvezetői illetményre jogosult

Tűzoltóparancsnok
(készenléti egységgel rendelkező tűzoltóság)

alezredes

12.

Mentési parancsnok (fővárosi)

13.

osztályvezetői illetményre jogosult

Tűzoltóparancsnok
(készenléti egységgel nem rendelkező tűzoltóság)

14.

Osztályvezető
(készenléti egységgel rendelkező tűzoltóság)


I. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Állami iskolai végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

Területi

VI.

Osztályvezető-helyettes

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

RSZV

pszichológiai alkalmasság

4.

Alosztályvezető

5.

Kiemelt főreferens

6.

Tűzoltási csoportvezető

7.

Ügyeletvezető

8.

V.

Csoportvezető
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai, kiképzési, hírforgalmi, szolgálatszervezési, minősített időszaki, erőnlét-fejlesztési

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

pszichológiai alkalmasság

9.

Kiemelt főelőadó
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bevetés-irányítási, biztonság-technikai, kiképzési, szolgálatszervezési, minősített időszaki, munkavédelmi, hírforgalmi, erőnlétfejlesztési

10.

Szakágvezető
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonságtechnikai, kiképzési, szolgálatszervezési

11.

Háttérparancsnok

12.

IV.

Főelőadó
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai, kiképzési, szolgálatszervezési, készenléti, hírforgalmi

őrnagy

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

pszichológiai alkalmasság

13.

Mérnök
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bevetés-irányítási, biztonság-technikai, kiképzési, szolgálatszervezési

14.

Szakreferens
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai, kiképzési, szolgálatszervezési

15.

Törzstiszt

16.

III.

Előadó
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai, kiképzési, szolgálatszervezési

százados

17.

Hírközpontvezető

18.

II.

Fogalmazó
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai, kiképzési, szolgálatszervezési

 

 

 

 

 

19.

I.

Szerződéses

20.

Pályakezdő

hadnagy

21.

Helyi

VI.

Osztályvezető-helyettes

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

RSZV

pszichológiai alkalmasság

22.

Alosztályvezető

23.

Kiemelt főreferens

24.

V.

Csoportvezető
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, kiképzési,

25.

Kiemelt főelőadó
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, kiképzési,

26.

Szolgálatparancsnok

27.

IV.

Főelőadó
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, kiképzési

őrnagy

28.

Rohamparancsnok

29.

Hajóskapitány (tűzoltóhajó)

30.

Búvár-szolgálatvezető

31.

Szolgálatparancsnok-helyettes

32.

III.

Előadó
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, kiképzési

százados

33.

Főgépész (tűzoltóható)

34.

Merülés-vezető

35.

II.

Fogalmazó
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, kiképzési

36.

I.

Szerződéses

37.

Pályakezdő

hadnagy


II. Besorolási osztály

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2.

Állami iskolai végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális rendészeti végzettség

Speciális követelmények

3.

Területi

IV.

Szolgálatvezető

főtörzszászlós

középiskola

szakirányú alapfokú

 

pszichológiai alkalmasság

4.

III.

Segédelőadó
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, kiképzési, tűzvizsgáló technikus, hírforgalmi, készenléti

5.

Hírközpont vezető-helyettes

6.

II.

Gépjárművezető**

főtörzs-
őrmester

középiskola vagy szakiskola

7.

I.

Szerződéses

8.

Pályakezdő

őrmester

9.

Helyi

IV.

Rohamparancsnok-helyettes

főtörzszászlós

középiskola

szakirány középfokú

10.

Szolgálatparancsnok-helyettes

11.

Merülésvezető-helyettes

12.

Szerparancsnok

13.

III.

Technikus
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, kiképzési

14.

Segédelőadó
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, kiképzési, speciális

15.

Vegyi mentesítő

16.

Mentésvezető

17.

Különleges szerkezelő

szakirányú alapfokú

18.

Hírközpontkezelő

középiskola
vagy szakiskola

19.

Gépész (tűzoltóhajó)

20.

Kormányos

21.

Mentőszer-kezelő

főtörzs-
őrmester

22.

II.

Beosztott tűzoltó**

23.

Búvár**

24.

Gépjárművezető**

25.

Matróz **

26.

Híradós**

27.

I.

Szerződéses

28.

 

Pályakezdő

őrmester


Megjegyzés: a **-gal jelzett tiszthelyettesi beosztásoknál a szakirányú középfokú szakmai iskolai végzettséggel rendelkezők illetmény besorolás szempontjából eggyel magasabb beosztási kategóriába sorolhatók.
RSZV: rendészeti szakvizsga
RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam
RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam
RIASZTSZ: rendészeti irányultságú akkreditált szakirányú továbbképzési szak
1

A rendeletet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A 2. § a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 42. §-ának 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

A melléklet a 13/2010. (IV. 30.) ÖM rendelet 1. §-ával megállapított, a 16/2010. BM rendelet 5. §-a, a 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet 32. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 29. § (1) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére