• Tartalom

22/2008. (V. 9.) KüM határozat

a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről

2008.05.09.
A 2007. évi XCII. törvénnyel, a Magyar Közlöny 2007. július 6-ai számában kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 45. cikk (1) bekezdése szerint az Egyezmény a huszadik megerősítő vagy csatlakozási okirat letétbe helyezését követő harmincadik napon lép hatályba.
Az Egyezményhez kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 13. cikk (1) bekezdése szerint az Egyezmény hatálybalépésétől függően a Jegyzőkönyv a tizedik megerősítő vagy csatlakozási okirat letétbe helyezését követő harmincadik napon lép hatályba.
Az Egyezmény 45. cikk (1) bekezdése szerinti letétbe helyezésre 2008. április 2-án került sor.
A Jegyzőkönyv 13. cikk (1) bekezdése szerinti letétbe helyezésre 2008. február 7-én került sor.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. évi XCII. törvény 5. § (4) bekezdésével megállapítom, hogy a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 2–3. §-ai 2008. május 3-án, azaz kettőezer-nyolc május harmadikán hatályba léptek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére