• Tartalom

226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet

a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról

2016.12.03.

A Kormány a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) szerinti illetékes hatóság feladatait

a)1 humán-egészségügyi, humán gyógyszergyártási célú felhasználás, az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetén az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,

b)2 a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén (beleértve az élelmiszer-előállításban alkalmazott technológiai segédanyagokat is), illetve egyéb ipari célú felhasználás esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter és az élelmiszeriparért felelős miniszter,

c)3 a felügyelet és ellenőrzés tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

látja el.

(2)4 A Jegyzőkönyv szerinti adatszolgáltatási, tájékoztatási, illetve bejelentési kötelezettségek teljesítését a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: kapcsolattartó) végzi. A kapcsolattartó ellátja a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről szóló, 2003. július 15-i, 1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1946/2003/EK rendelet) 17. cikke (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási központ feladatait, különösen az 1946/2003/EK rendelet 9. cikkében, a 14. cikke (2) bekezdésében és a 15. cikke (1) bekezdésében foglalt kötelezettségek vonatkozásában.

(3)5 Az (1) bekezdésben foglalt hatóságok a szükséges információkról rendszeresen tájékoztatják a kapcsolattartót.

2. §6 Az 1946/2003/EK rendelet 19. cikk (1) bekezdésében foglalt jelentést – az 1. § (1) bekezdésében foglalt hatóságok bevonásával – a kapcsolattartó készíti el és küldi meg az Európai Bizottság számára.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről szóló, 2003. július 15-i, 1946/2003/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 9. cikkének, 14. cikke (2) bekezdésének, 15. cikke (1) bekezdésének, 17. cikke (2) bekezdésének és 19. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

Az 1. § (1) bekezdás a) pontja a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 430. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 121. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 642. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 2. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 642. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére