• Tartalom

28/2008. (X. 10.) PM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról1

2008.10.11.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 43. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott esetekben a következő országokat és területeket úgy kell tekinteni, mint amelyek jogszabályai a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket tartalmaznak:

1. Amerikai Egyesült Államok

2. Argentína

3. Ausztrália

4. Brazília

5. Dél-Afrika

6. Hong Kong

7. Japán

8. Kanada

9. Mexikó

10. Orosz Föderáció

11. Svájc

12. Szingapúr

13. Új-Zéland

14. Francia tengerentúli területek:

a) Mayotte

b) Új-Kaledónia

c) Francia-Polinézia

d) Saint Pierre és Miquelon

e) Wallis és Futuna

15. Holland tengerentúli területek:

a) Holland Antillák

b) Aruba

16. Brit koronafüggőségek:

a) Jersey

b) Guernsey

c) Man-sziget

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-ai 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11., 16. és 28. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 2017: LIII. törvény 95. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2017. június 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére