• Tartalom

2008. évi XXXII. törvény

a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról1

2008.08.03.

1–30. §2

31. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, és 1–30. §-a, valamint 31. §-ának (3) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az e törvény

a) 23. §-a 2009. január 1. napján,

b) 7. §-ának (4) bekezdése 2009. december 28-án

lép hatályba.

(3)3

(4) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött közraktári ügyletekre és közraktárak által nyújtott zálogkölcsönökre kell alkalmazni.

(5) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény e törvény 8. §-ával megállapított 7. §-ában írt ötéves szakmai gyakorlat és legalább hároméves vezetői gyakorlat követelményét e törvény hatálybalépését követően megválasztott vezető tisztségviselőkre kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. május 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. június 18. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 158. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–30. § e törvény 31. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 31. § (3) bekezdése e törvény 31. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére