• Tartalom

320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-a (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 42/A. §-ának a) és b) pontjában, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. §-ának k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–14. §2

15. § (1) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SztvR.) 31. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szabálysértés országhatár átlépésekor történő elkövetése esetén magyar állampolgárral szemben a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapesten és Pest megyében a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal, nem magyar állampolgárral szemben az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatal jár el.”

(2) Az SztvR. 31/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a vámhatóság hatáskörébe tartozik. Magyar állampolgárral szemben a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapesten és Pest megyében a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal, nem magyar állampolgárral szemben az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatal jár el.”

16. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/A. számú melléklete az e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések

17–18. §3

19. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-a (3) bekezdésének e) pontjában a „(vámáru)” szövegrész helyébe a „(nem közösségi áru)” szövegrész, a 8. §-ának (2) bekezdésében a „(vámáru)” szövegrésze helyébe a „(nem közösségi áru)”, valamint a „vámhivatalnál (Budapesti 5. számú Vámhivatal)” szövegrésze helyébe a „vám- és pénzügyőri hivatalnál (Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal)” szövegrész, illetve a 11. §-ának (2) bekezdésében a „(vámáru)” szövegrész helyébe a „(nem közösségi áru)”, valamint a „vámhivatal” szövegrész helyébe a „vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész lép.

20. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: 180/2007. Korm. rendelet) 4. számú melléklete az e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

21. § (1)4

(2)5

22–23. §6

1. számú melléklet a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez7

2. számú melléklet a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/A. számú mellékletében a Vám- és Pénzügyőrség alcím és az alatta lévő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
VEZETŐI ALAPMUNKAKÖRÖK]
Vám- és Pénzügyőrség

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési követelmény

állami iskolai végzettség

szakképesítés

Központi

a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

országos parancsnok

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

országos parancsnokhelyettes

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

főosztályvezetői illetményre jogosult

főosztályvezető

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

főosztályvezető- helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-
helyettes, tanszékvezető (RTF)

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

Területi

főosztályvezetői illetményre jogosult

középfokú szerv parancsnok*

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

főosztályvezető- helyettesi illetményre jogosult

középfokú szerv parancsnok-
helyettes**,
regionális nyomozó hivatal parancsnok

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető
(középfokú szerv),
regionális nyomozó hivatal parancsnokhelyettes

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

Helyi

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

vám- és pénzügyőri hivatal I. parancsnok, regionális ellenőrzési központ parancsnok

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

osztályvezetői illetményre jogosult

vám- és pénzügyőri hivatal I. parancsnokhelyettes, regionális ellenőrzési központ parancsnokhelyettes,
vám- és pénzügyőri hivatal II. parancsnok,
alsó fokú szerv parancsnok***

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

* Kivéve: regionális nyomozó hivatal parancsnok.
** Kivéve: regionális nyomozó hivatal parancsnokhelyettes.
*** Kivéve: vám- és pénzügyőri hivatal I. parancsnok, regionális ellenőrzési központ parancsnok.

3. számú melléklet a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
A Közösségbe érkező és azt elhagyó hulladékszállítmányok számára kijelölt
magyar vám- és pénzügyőri hivatalok

Közúti szállítás esetén

Cím, fax, e-mail

Horvátország

Letenye

Vám- és Pénzügyőri Hivatal Letenye,

 

 

8868 Letenye,

 

 

Pf. 69

 

 

Fax: +36-93-544-082

 

 

e-mail: vh92300@mail.vpop.hu

Szerbia

Röszke

Vám- és Pénzügyőri Hivatal Röszke,

 

 

6758 Röszke, Pf. 8

 

 

Fax:+36-62-573-289

 

 

e-mail: vh51500@mail.vpop.hu

Ukrajna

Záhony

Vám- és Pénzügyőri Hivatal Záhony,

 

 

4625 Záhony, Pf. 6

 

 

Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153

 

 

e-mail: vh72400@mail.vpop.hu

Vasúti szállítás esetén

 

Horvátország

Murakeresztúr

Vám- és Pénzügyőri Hivatal Letenye

 

 

Murakeresztúri Kirendeltség

 

 

8834 Murakeresztúr, Pf. 3

 

 

Fax: +36-93-369-644

 

 

e-mail: vh92400@mail.vpop.hu

Szerbia

Kelebia

Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tompa

 

 

Kelebiai Kirendeltség

 

 

6423 Kelebia, Ady E. u. 35.

 

 

Fax: +36-77-554-027

 

 

e-mail: vh31600@mail.vpop.hu

Ukrajna

Záhony

Vám- és Pénzügyőri Hivatal Záhony

 

 

Eperjeskei Kirendeltség

 

 

4625 Záhony, Pf. 6

 

 

Fax: +36-45-425-050

 

 

e-mail: vh72400@mail.vpop.hu

Vízi szállítás esetén (Duna)

 

Mohács

 

Vám- és Pénzügyőri Hivatal Mohács,

 

 

7700 Mohács, Budapesti u. 14/b.

 

 

Fax: +36-69-511-131; +36-69-510-307

 

 

e-mail: vh21300@mail.vpop.hu

 

 

vh21300 hajozas@mail.vpop.hu

Légi szállítás esetén

 

Budapest-Ferihegy

 

1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal

 

 

Budapest XVIII., Ferihegyi Közforgalmú

 

 

Repülőtér,

 

 

1675 Budapest, Pf. 40

 

 

Fax: +36-1-296-8761

 

 

e-mail: vhl2100@mail.vpop.hu

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 197. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–14. §-t a 2010: CXXII. törvény 174. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 17–18. §-t a 2010: CXXII. törvény 174. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 21. § (1) bekezdését a 2010: CXXII. törvény 174. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 21. § (2) bekezdése a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a alapján nem lépett hatályba.

6

A 22–23. §-t a 2010: CXXII. törvény 174. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. számú mellékletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére