• Tartalom

351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról1

2009.01.02.

1–3. §2

4. § (1)–(2)3

(3) 2009. július 1-jén a rovar- és rágcsálóirtószerek, valamint a riasztószerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 3/1969. (V. 16.) EüM rendelet, a külterületen levő nyomvonalas létesítmények műszaki nyilvántartásáról szóló 18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendelet, valamint a közlekedési építmények építésfelügyeletéről szóló 2/1987. (II. 9.) KM rendelet hatályát veszti.

5. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1–3. §-a, valamint 4. § (1)–(2) bekezdése 2009. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 203. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–3. § e rendelet 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (1)–(2) bekezdése e rendelet 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére